พัฒนาความเข้าใจในสถานการณ์ในสังคมไทย

แม้จะมีเหตุการณ์การทรมานอย่างต่อเนื่ององค์กรเห็นว่านักเคลื่อนไหวและหน่วยงานราชการบางส่วนในประเทศกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อยุติการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรม เธอเห็นว่าโครงการเป็นโอกาสที่ดีสำหรับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ของเธอในการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยป้องกันและปรองปรามการทรมาน Zawawi กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเราในปีแรกของโครงการนี้

คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันในประเด็นนี้ “เราต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่เป็นมิตรกับทางการและเพื่อพัฒนาความเข้าใจในสถานการณ์ในสังคมไทย จากนั้นเราจะออกแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกทรมานและการปฏิบัติที่ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของการถูกคุมขัง