เปิดจุดเสี่ยงภาคกลาง เตือนปชช.เที่ยวสงกรานต์ระวัง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเฝ้าระวังเส้นทางพื้นที่อันตราย เปิดรายชื่ออำเภอเกิดอุบัติเหตุบ่อยโซนนิ่งสีแดง เมื่อวันที่ 11 เม.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่้อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ขอประสานสถานีตำรวจ-หน่วยทหารตั้งจุดตรวจด่านชุมชนเส้นทางหลัก-ทางรอง รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งให้มีความปลอดภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews